Pol naar derde trede CO2 prestatieladder in 2017

Pol infratechniek is al enige jaren bezig met het terugdringen van de uitstoot van CO2 die de bedrijfsprocessen met zich meebrengen. In 2017 wil Pol daarin een volgende stap zetten op de zogenaamde CO2 ladder. Deze wil bedrijven stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van leveranciers te kennen en te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen De ladder kent 5 tredes, waarbij de derde kijkt of de CO2 footprint conform de norm is en of de kwantitatieve reductiedoelstellingen van een onderneming daadwerkelijk gerealiseerd worden. Pol infratechniek kijkt daarom met name naar de uitstoot bij vervaging van voertuigen en materieel, mogelijkheden voor telewerken en naar haar eigen energieopwekking die nu al voor een derde deel wordt verzorgd door 100 zonnepanelen op de daken van het bedrijf. Uiteindelijk moet het behalen van het derde niveau leiden tot een duurzame energiehuishouding.